Menu Close

Careers

popup cross
View Job
Coordonator SSM / HSE Office
Overview
Department:  Coordonator SSm / HSE Office
Category:  Coordonator SSM / HSE Office
Tip post de lucru:  Full-Time
Durata contractului:  6-12 months
Location:  Ungaria - Tiszaujvaros, Belgia - Anvers, Olanda - Bergen Op Zoom
Posted:  01-04-2021
Requirements
Gender:  Male
Varsta:  25 Years 50 Years
Studii:  Minimum Education High School
Degree title: 
Experience:  Minimum Experience 3 Year
Other experience:  HSE
Work Permit:  Romania
Permis de conducere:  Not Required
Job Status
Posturi disponibile:  20
Data publicare anunt:  01-04-2021
Data incetare anunt:  30-04-2021
Coordonator SSM / HSE Office http://www.iremgeneralcontractor.ro
Location
Description
ROMANA:
Oferiți sprijin echipei de construcții, pentru executarea în condiții de siguranță a lucrărilor legate de activitatea în care este implicat (conducte, oțel, sudură, montaj, montaj etc.) în conformitate cu Regulile și cerințele de siguranță conform Planului HSE.
ENGLISH:
Provide support to the construction team, for the safe execution of the works related to the activity in which he is involved (piping, steel, welding, erection, rigging etc.) in accordance with the Safety Rules and Requirements as per the HSE Plan.
Agreement

https://iremgeneralcontractor.ro/informare-gdpr/

Qualifications
ROMANA:
Sunt necesare calificari in domeniul activarii.
Limba: cerință minimă Nivel engleză. A2. În caz contrar, sunt necesare A2, plus câteva cunoștințe tehnice de limbă. Italiana este un plus.
ENGLISH:
Qualifications in the field of activation are required.
Language: minimum requirement English Lev. A2. If not Bl, A2 plus some technical language skills are required. Italian is a plus.
Preferred Skills
ROMANA:
Abilitati Tehnice:
Cunoasterrea conținutului documentelor generale HSE, în conformitate cu cele mai bune standarde de siguranță și reglementări aplicabile industriei de petrol și gaze.
Abilitati Practice:
Pregătirea și executarea lucrărilor în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și reglementările de siguranță.
Asigurați-vă că toate informațiile indicate în declarația metodei și evaluarea riscurilor sunt clare pentru echipa de execuție.
Asigurați-vă că zona este întotdeauna sigură și gata să înceapă orice activitate zilnică.
Asigurați-vă că există un permis de lucru aprobat, semnat de persoanele desemnate, înainte de începerea oricărei lucrări în zona / activitatea sa desemnată.
Cooperează cu maistrul pentru cea mai bună executare în siguranță a lucrărilor.
Verificați conformitatea materialelor și instrumentelor cu inspecțiile periodice și raportați orice neconformitate.
Raportați superiorului său direct al activităților zilnice și orice încălcare a regulilor de siguranță.
Fii proactiv.
ENGLISH:
Technical Skills
Familiarity with the content of general HSE documents, in accordance with the best safety standard and regulations applicable to the Oil and gas industry.
Practical Skills
Work preparation and execution in accordance with the best industry practices and safety regulations.
Ensure that all information indicated in the Method Statement and Risk Assessment are clear for the execution team.
Ensure that the area is always safe and ready to start any daily activity.
Ensure that there is an approved Permit to Work in place, signed by the appointed persons, before any work commence in his assigned area/activity.
Cooperate with the Foreman for the best safe execution of the works.
Check materials and tools compliance with the regular inspections and report any nonconformity.
Report to his direct superior of daily activities and any violation of the safety rules. Be proactive.

You want to be part of our team?
Send your CV to the email address cariere@iremgeneralcontractor.ro
Or search in the list on the top of page for currently available jobs.
Translate »
Supportscreen tag